Løyper

Skilaget har følgende løyper (se løypekart):
(Se FACEBOOKSIDENE for oppdatert info om løypeforholdene)

  1. Lysløypa, lengde ca 2,5 km. Nytt i 2016 er en forlengelse av lysløypa fram til butikken. Prepareres hele vinteren, med forbehold om nok snø. Parkering til lysløypa enten ved Gavlen Fjellhandel eller ved skilagets garasje, 200 meter mot Bakkhus fra hovedveien.
  2. Turløypa Gavlen Fjellhandel - Kongsbergseter, 10 km. Preparering starter opp straks snøforholdene tillater det. Det trengs et godt underlag for å kunne kjøre opp denne traséen, men investeringen i ny preppemaskin har gjort at skilaget de siste par årene har kunnet begynne å pakke løypa og kjøre opp fra januar. Løypa prepareres fortrinnsvis i forbindelse med helgene. Følg med på facebooksidene for oppdatert løypeinformasjon om både tur- og lysløypa.
  3. Bakkhus - Småroe, 9 km. Ingen merking eller preparering, men fin nedfart til Bakkhus.
  4. Rundløype 1, Småroe, (Pensjonisten) ca. 5 km, merkes med stikker.
  5. Rundløype 2, Småroe. Merkes med stikker til påske.
  6. Borgsjåbrotet - Lufsjå. Stikkes til vinterferien.

Merk at preparering krever tilstrekkelig med snø, og gunstige værforhold. (spesielt i høyfjellet.)

Hvis du skulle så være så heldig å treffe på villrein på skituren, vis hensyn.
Villreinen er ekstra sårbar om vinteren fordi den må bruke mye energi på å finne mat, og i tillegg er simlene drektige.